top of page

Tietoa yrityksestä

Lehdistötiedote 10.12.2018

Tuettu osuuskuntamalli: Omillaan osuuskunta

 

Elokuun 21. päivä 2018 perustettiin Omillaan osuuskunta. Omillaan osuuskunta on kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä perustama tuettu yritys. Osuuskunnan työntekijöinä ovat kehitysvammaiset henkilöt, joiden toimintaa tukevat Setlementti Tampere ry:n ylläpitämän NEO - OmaPolun ohjaajat.

 

Kehitysvammaisten ihmisten työvoimapotentiaali jätetään yhteiskunnassamme suurelta osin hyödyntämättä. Kehitysvammaisia ihmisiä on Suomessa palkkatyössä vain noin 500 henkilöä. Lukema ei ole merkittävästi noussut tällä vuosituhannella vaikka tuetun työllistämisen työhönvalmennus on ollut menetelmänä käytössä jo 1990- luvun puolivälistä alkaen. Kehitysvammaisten ihmisten osaamisen hyödyntäminen tarvitsee uusia menetelmiä. Omillaan osuuskunta on tiettävästi ensimmäinen kehitysvammaisten henkilöiden perustama tuettu osuuskunta Suomessa.

 

Samalla kun kehitetään uusia työllistämisen malleja tulisi luopua joistain vanhoista ja tehottomista käytännöistä. Kehitysvammaisten ihmisten avotyötoiminta tulisi ajaa alas. Avotyötoiminnalla tarkoitamme toimintaa jossa kehitysvammainen henkilö sijoitetaan tavalliselle työpaikalle tekemään tavallista työtä, mutta ilman palkkaa. Avotyötoiminnan työllistymisvaikutuksista ei ole mitään näyttöä. Avotyötoiminnassa on tällä hetkellä Suomessa noin 3500 kehitysvammaista henkilöä, näiden henkilöiden tulee saada mahdollisuus hankkia osaamisellaan ansiotuloja. Tämä oikeus tunnustetaan jo perustuslaissa!


Omillaan osuuskunnan tavoitteena on työllistää kehitysvammaisia henkilöitä, harjoittaen samalla kannattavaa liiketoimintaa. Toisena päämääränä on työelämäosallisuuden ja ansaintamahdollisuuksien kehittäminen sekä työelämää koskevan yhdenvertaisuuden edistäminen yhteiskunnassamme. Tuettu osuuskuntamalli on hyödynnettävissä valtakunnallisesti erilaisten vaikeasti työllistettävien ryhmien työllisyystilanteen parantamisessa.

 

Omillaan osuuskunta on monialaosuuskunta. Tällä hetkellä toimialoja ovat muun muassa media- ja taidemyynti, IT-tuki sekä siivous- ja asiantuntijapalvelut.

Terveisin,

Omillaan osuuskunnan hallitus

Omillaan osuuskunnan tietosuojaseloste

Omillaan osuuskunnan säännöt

bottom of page